Vergoedingen

Vanuit de basiszorg heb je recht op een vergoeding voor psychologische hulp, als je ouder bent dan 18 jaar. Ben je jonger dan 18 jaar dan wordt de behandeling vergoed door de gemeente waarin je woont. (zie hieronder bij: Veranderingen in de zorg) Deze hulp is voor lichte tot matige klachten die vragen om een kortdurende behandeling. Als je samen met mij een behandeling wil starten kan dat op eigen initiatief of op verwijzing van je huisarts, medisch specialist of de gemeente (voor kinderen en jongeren tot 18 jaar). Als je gebruik wilt maken van de vergoedingen uit je basisverzekering, dan heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig. Neem deze verwijzing samen met je identiteitskaart en zorgpas mee tijdens je eerste afspraak.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen bij mijn praktijk.Wil je het zeker weten? Neem dan contact op met je verzekeraar of met mij.

 

Tarieven

Bij cliënten ouder dan 18 jaar moet eerst het eigen risico worden opgemaakt. Dit bedraagt €385,00. Wanneer je zonder een verwijzing van de (huis)arts komt, is het praktijktarief €90,00 (vrij van BTW) per uur (45 minuten directe tijd, 15 minuten administratietijd).

 

Veranderingen in de zorg

De zorg en de vergoedingen in de zorg wijzigen voortdurend per jaar en per zorgverzekeraar. Informeer daarom altijd zelf vooraf goed bij je eigen zorgverzekeraar of de zorg vergoed wordt voor jouw klachten!

Het kan zijn dat jouw zorgverzekeraar een zorgkostenplafond heeft opgelegd aan mijn praktijk. Dit betekent voor cliënten boven de 18 jaar dat gaandeweg 2019 cliënten van bepaalde zorgverzekeraars eventueel niet meer door mij behandeld kunnen worden. Wanneer je hier vragen over hebt kun je het beste contact opnemen met je zorgverzekeraar.

Voor kinderen onder de 18 jaar is vanaf 1 januari 2015 de jeugdwet ingegaan. De Jeugdwet bepaalt dat de behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar vanaf 2015 door de gemeente wordt vergoed en niet meer door de zorgverzekeraar. De 14 samenwerkende Twentse gemeenten vergoeden de behandelingen in mijn praktijk.
LET OP: Vanaf 01-01-2019 hebben de gemeente Almelo en de gemeente Hof van Twente het samenwerkingsverband Samen 14 verlaten. Dit betekent dat mijn praktijk sinds 01-01-2019 GEEN contract meer heeft met de gemeente Almelo en Hof van Twente; behandeling van kinderen uit deze gemeente in mijn praktijk wordt dus NIET meer vergoed.

Zie voor meer informatie www. samen14.nl. Voor meer informatie hierover verwijs ik je graag door naar de gemeente waarin je woont.

Deze praktijk is in het bezit van een kwaliteitsstatuut. Deze is online in te zien (link: Kwaliteitsstatuut) en ligt ook ter inzage op de praktijk.